Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐA LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: NGUYỄN HẢI NĂM - CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐA LỘC.

Địa chỉ: Xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0949136999

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa